އިންޓަނެޓާއި ނުލައި ކޮއްކޮގެ ކޮމްޕިޔުޓަރުން އަލިފުބާ ސަފްހާ ބެލޭނެ ގޮތަށް ބޭބެމެން މިހާރުވަނީ ކުޑަކުޑަ ޕްރޮގްރާމެއް ހަދާފައެވެ.

ކޮއްކޮ ޑައުންލޯޑްކޮށްގެން ބޭނުން ވަގުތަކު އިންޓަނެޓާ ނުލައިވެސް އަލިފުބާ ސަފްހާ އިން ކިޔެވިދާނެއެވެ.

ޑައުންލޯޑު ކުރުމަށް [Download] އަށް ފިއްތަވާލައްވާ!

A product of Noorul-islam Kids Section, 2008